top of page

ספרי מתנה

מחירון

מחירון סםרי מתנה
  • עלות ההדפסה היא לפי מחירון האלבומים עם כריכה קשה באתר albume.co.il, לפי המחיר הקבוע. המחיר עשוי להשתנות בהתאם למבצעים המשתנים באתר.

  • כמות עמודים מינימלית להדפסה: 24. כל תוספת של 4 עמודים כרוכה בתוספת של 190 ₪ עבור העיצוב. ניתן לבדוק באתר albume.co.il את עלות ההדפסה לכמות עמודים הנדרשת.

  • ניתן לבחור בסוג כריכה אחר לפי סוגי הכריכה שמופיעים באתר albume.co.il. עלות ההדפסה תשתנה בהתאם.

  • משלוח כרוך בתשלום נוסף, לפי הפירוט באתר albume.co.il. העלות הכוללת תשתנה בהתאם.

- - -


תהליך העבודה: 

בהתאם לתבנית שתבחר, אעמד ואעצב את כל הספר עם הטקסטים והתמונות שיועברו לי (דף הנחיות להעברת הקבצים יועבר בנפרד). 
התשלום כולל 2 סבבי תיקונים. אם יהיה צורך בתיקונים נוספים מעבר לכך, התוספת תחושב לפי שעת מעצב (240 ש"ח).
בסיום אעמד את הספר באתר Albume ואבצע את ההזמנה על שם הלקוח. 


- - -


המחיר כולל מע"מ.
המחיר לא כולל רכישת פונטים ותמונות. המחיר לא כולל טיפול בפוטושופ בתמונות בעייתיות / חריגות.
התשלום יימסר במזומן (ביט / פייבוקס / העברה בנקאית) לאחר ביצוע הזמנת ההדפסה באתר.
אישור הצעה זו מהווה הסכם לתחילת העבודה ולתשלום העלות עם סיומה.
הלקוח מאשר פרסום עמודים לדוגמא מתוך הספר במדיות החברתיות.

bottom of page